De ombouw van de economie en de samenleving richting een veel lagere en uiteindelijk netto geen enkele uitstoot meer, is sneller en goedkoper haalbaar dan tot nu toe aangenomen. Dat stelt de Climate Change Committee (CCC), een onafhankelijke klimaatcommissie die in opdracht van de regering plannen moet opstellen richting een uitstootvrije economie, in het jongste advies. Het is het eerste advies waarin voor een land specifiek is nagegaan, hoe de uitstoot van broeikasgassen eerst sterk kan worden gereduceerd en vervolgens tot nul kan worden teruggebracht. In dit zesde ‘Carbon b..