*

In Europa speelt Joe Biden het spel nu al volop mee

President Donald Trump mag dan van geen wijken weten, in Europa laat opvolger Joe Biden zijn invloed al gelden.