Wenkend perspectief voor de Kerk

Deel zeven van de 'Evangelisch-Dogmatische Reeks' geschreven door dr. W.J. Ouweneel trekt principiële lijnen inzake de Kerk. Deze zullen in deel acht nader historisch en praktisch worden uitgewerkt. Met Kerk doelt de schrijver op de wereldwijde ecclesia in immanent- historische zin, dus de christelijke kerk zoals deze zich feitelijk voordoet. 'Gemeente' (bewust met hoofdletter) is dan de wereldwijde ecclesia in transcendente zin, dus zoals zij naar haar wezen is en behoort te zijn. Met 'gemeente' wordt de reële plaatselijke gemeente aangeduid.

Ouweneel heeft in de loop der jaren al heel wat Ouweneel heeft in de loop der jaren al heel wat geschreven over de kerkleer in haar verschillende facetten. Wie hem daarin een beetje heeft gevolgd, is benieuwd of dit boek van verschuivingen getuigenis aflegt of vooral eerder ingenomen posities bevestigt. Beide blijkt het geval te zijn. Net zoals in de vorige delen geeft de auteur veel basisinformatie waarbij exegetische en Bijbelstheologische uiteenzettingen een grote plaats innemen. Zo worden de Bijbelse gegevens en beelden inzake de Gemeente breed behandeld, terwijl ook de verschillend …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?