Wat betekent onderdanigheid?

|beeld EPA / Waltraud Grubitzsch Boeken
|beeld EPA / Waltraud Grubitzsch

Binnen de kerken van gereformeerd belijden in ons land is de vraag van de positie van de vrouw in de kerk een heet hangijzer. De Christelijke Gereformeerde Kerken hebben in 1998 besloten te blijven bij de lijn dat het kerkelijk ambt niet openstaat voor vrouwen, de Nederlands Gereformeerde Kerken lieten in 2004 vrouwen wel toe tot de kerkelijke ambten.

De Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) bevinden zich op dit moment in een traject van studie en doordenking. Het bezwaar tegen het rapport van de NGK is met name dat de ‘westerse geëmancipeerde cultuur’ er te veel gewicht in wordt toegekend en dat hetgeen in Genesis over de verhouding van man en vrouw gezegd wordt, onvoldoende doorklinkt. Dat zijn bezwaren van hermeneutische aard, die in een zorgvuldig lezen van de teksten zelf gewogen moeten worden. De generale synode van 2008 gaf onder meer met het oog daarop de opdracht tot wetenschappelijke bezinning op de vragen rond dit thema. Daar …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?