Verbond : best belangrijk

Boeken

Verbond en doop dat thema is een grondtoon in het gereformeerde leven. Niet alleen in de theologie, maar ook in het pastoraat. Het is interessant om te lezen hoe een theoloog die zelf niet tot de gereformeerde wereld behoort, maar er wel dicht bij staat, dit onderwerp benadert.

Wat wilt u met dit boek bereiken? Gereformeerden zouden het verbond als basis van hun theologisch systeem moeten gaan relativeren. Omgekeerd is bij evangelischen het verbond praktisch geen thema en dat zou het wel moeten worden. Wat zou u zelf aanbevelen als paradigma, dat als invalshoek voor de dogmatiek kan dienen? Het nadeel van een paradigma is dat andere belangrijke themas op de achtergrond raken. Het zou goed zijn uit te gaan van de drieslag verbond, koninkrijk, gemeente. Waarom vindt u het koninkrijk van God als thema zo belangrijk? Om twee redenen. In de eerste plaat …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?