Uit alles blijkt de liefde van de auteur voor de Bijbel

Boeken
Bekijk dit artikel in de Digitale Editie
Goed en zinvol ­leven. Levens­wijsheid, deugd en geluk in bijbels perspectief

J. Westland. Uitg. Groen, Heerenveen 2019, 176 blz. € 13,50

Emeritus predikant J. Westland schreef een boek over de vraag naar wijsheid en het goede leven, het geluk. Zijn uitgangspunt ligt bij de wijsheidsteksten uit de Bijbel, bijvoorbeeld Spreuken 9:10, waar staat dat de vreze des Heren het beginsel is van wijsheid. Voor hem is de Bijbel beslissend en richtinggevend als het om de wijsheid gaat, niet het leven, de wijsgeren of anderszins. Daarom gaat hij eerst het Oude en daarna het Nieuwe Testame …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?