Twee benaderingen van het verhaal van Johannes over de overspelige vrouw

Boeken
Bekijk dit artikel in de Digitale Editie

Wat moet je met het verhaal van de ‘overspelige vrouw’ – of liever: de hypocriete farizeeën – in Johannes 8? Niks, zegt de ene uitlegger: het hoort er niet thuis. Van alles, zegt de andere: het past er prachtig. Voor beide stellingen is iets te zeggen.

De ene uitlegger is dr. Lieuwe van Kampen, nieuwtestamenticus en docent, en jarenlang wetenschappelijk vertaalcoördinator bij het Nederlands Bijbelgenootschap. Hij werkte onder meer mee aan de Nieuwe Bijbelvertaling en aan de revisie van de Groot Nieuws Bijbel. Van Kampen wil in zijn boek Jezus volgens Johannes aan het licht brengen wat Johannes wérkelijk vertelt over Jezus. Niet zozeer de historische verhalen zijn voor deze evangelist relevant, stelt Van Kampen, maar veel meer de duiding ervan. Centraal staat de vraag: wie is Jezus? En het antwoord van Johannes is allerminst vrijb …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?