Troostrijke uitverkiezing

De schrijver - tachtigjarig emerituspredikant - was jarenlang werkzaam in Brazilië aan het Seminario Presbiteriano in Recife en zo betrokken bij de opleiding van predikanten en de toerusting van zendelingen. Hij voldeed daar indertijd aan een verzoek om in het Portugees een praktisch boek te schrijven over de uitverkiezing.

Dit boek is nu in het Nederlands vertaald en uitgegeven in samenwerking met het Confessioneel Gereformeerd Toerustingscentrum. Het is een sympathiek geschrift waarin de grondthese is dat de weg door de tabernakel moet worden gevolgd. Eerst is er de roeping (buiten de ingang van de tabernakel), dan de rechtvaardiging (in de Voorhof aan de voet van het altaar, dat wijst naar het Lam Gods), vervolgens de verheerlijking (in het Heilige) en tenslotte de verkiezing (in het Heilige der heiligen). Wie direct over de uitverkiezing wil spreken, probeert via de achterkant het binnenste heiligdo …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?