Theologie in gesprek met filosofie

Filosofie wordt in het protestantisme vaak met argusogen bekeken. Noemde Luther de filosofie niet al de hoer van de duivel?

Moet een gelovige zich niet verre houden van de filosofie? Waarschuwt Kolossenzen 2:8 niet voor holle en misleidende filosofieën die op menselijke tradities zijn gebaseerd, die zich richten op de machten van de wereld en niet op Christus? De Britse theoloog Andrew Davison is een andere mening toegedaan. Iedereen werkt vanuit een filosofisch kader, schrijft hij. Iedereen heeft wel een filosofie, ideeën over tijd, kennis, oorzaak en gevolg, rechtvaardigheid. Maar die ideeën worden zelden expliciet gemaakt en daarmee ontbreekt dus het vermogen om er kritisch over na te denken. Voor een chr …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?