Theocratie: visioen of fictie?

De oude vergaderzaal van de Tweede Kamer, centrum van de Nederlandse politiek |Beeld archief Nederlands Dagblad Boeken
De oude vergaderzaal van de Tweede Kamer, centrum van de Nederlandse politiek |Beeld archief Nederlands Dagblad

Professor A.A. van Ruler (1908-1970) putte kracht uit een visioen: alles en allen dienstbaar aan de levende God, ook hier en nu.

Niet alleen de kerk, maar ook de overheid, de staat, heeft daarin een voorname, zelfs heilige taak. Politiek is immers een heilige zaak: 'Van de HEER is de aarde en alles wat daar leeft, de wereld en die haar bewonen' (Psalm 24:1). Een woord, dat die genadegave, die roeping typeert, is: theocratie (= God regeert). Krijgt die heerschappij van God ooit en ergens gestalte? Zijn wij, mensen, bereid onze gaven en mogelijkheden daarvoor in te zetten? Drs. J.P. de Vries (geb. 1940), oud-hoofdrdacteur van het Nederlands Dagblad en enige jaren senator voor de ChristenUnie in de Eerste Kamer, …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?