Spanjes verdraagzame eeuw betwist

Er woedt over de Spaanse middeleeuwen een verhit debat. Hamvraag: slaagden moslims, joden en christenen erin vreedzaam samen te leven? Brisant actueel randje aan die vraag: zou ja, zou dat dan vandaag ook kunnen?

In 711 vielen de Moren Spanje binnen. Met een klein, maar fanatiek leger wisten ze in korte tijd het grootste deel van het land te veroveren, en ook cultureel en religieus een stempel op te drukken. Eigenlijk is de hele middeleeuwse geschiedenis daarna die van de reconquista, de terugverovering van territorium door christelijke koningen. Onder beide heerschappijen bevonden zich grote joodse gemeenschappen. Was er tussen joden, moslims en christenen iets van convivencia (samenleven) mogelijk, al was het maar van tijd tot tijd? De Vlaming Luc Corluy heeft over die kwestie een boek geschre …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?