Scholte dacht er meestal anders over

Hendrik Pieter Scholte Boeken
Hendrik Pieter Scholte | beeld nd
Bekijk dit artikel in de Digitale Editie
Als Hendrik Pieter Scholte, een van de leiders van de Afscheiding, de ander uitnemender had geacht dan zichzelf, was de gereformeerde kerkgeschiedenis anders verlopen.
Tot ver in de twintigste eeuw werden gereformeerden in het noorden van het land uitgemaakt voor ‘cocksianen’. Het scheldwoord verwijst naar Hendrik de Cock, de voornaamste leider van de Afscheiding van 1834. De Cock en zijn aanhangers scheidden zich af van de Hervormde Kerk, ze werden afgescheidenen genoemd. Hun tegenstanders in het zuiden en westen van het land scholden hen uit voor ‘scholtianen’. Het scheldwoord verwees naar Hendrik Pieter Scholte, predikant in Genderen en Doeveren (N.-Br.), en een medestander van De Cock. Ook het scheldwoord ‘scholtiaan’ was nog gangbaar in de twintigste ee …
Dit is 12% van het artikel.
Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?