Schitterende facetten van Gods heil

In het zesde deel van zijn Evangelisch-Dogmatische Reeks biedt dr. W.J. Ouweneel de lezer diepgravende en geestelijk verrijkende beschouwingen over het ontvangen en het beleven van het heil in Christus.

Het gaat in dit boek achtereenvolgens over de roeping van God, de bekering tot God, de wedergeboorte, eeuwig leven, kind- en zoonschap, het reddende geloof, praktisch geloofsvertrouwen, de gerechtigheid van God, rechtvaardiging in het jodendom, rechtvaardiging in het Nieuwe Testament, 'traditionele misverstanden', positionele en praktische heiliging, de navolging van Christus en tenslotte de theosis. Zorgvuldige lezing van dit werk heeft mij een aantal vruchtbare uren bezorgd. Een rode draad door het boek is dat de auteur steeds een fragiel en subtiel evenwicht aangeeft tussen enerzijds …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?