Rooskleurige toekomst voor de Kerk

|beeld Nederlands Dagblad / Jaco Klamer Boeken
|beeld Nederlands Dagblad / Jaco Klamer

Onverstoorbaar gaat <a href="http://prof.dr." target="_blank">prof.dr. Willem J. Ouweneel door met het bouwen aan zijn Evangelisch Dogmatische Reeks, waarvan twaalf delen zijn voorzien. Het onlangs verschenen achtste deel gaat over de Kerk van God vanuit historisch gezichtspunt en met het oog op de praktijk. In deel zeven waren reeds principiële lijnen behandeld.

Wat biedt dit lijvige boekwerk? Na een typering van gemeentetypen (hoogkerkelijk, laagkerkelijk, vrijzinnig, rechtzinnig, objectivistisch, subjectivistisch) volgt een (mijns inziens overigens volstrekt niet overtuigende) ‘profetische uitleg’ van Openbaring 2 en 3. De zeven brieven worden betrokken op zeven tijdperken in de kerkgeschiedenis c.q. typeringen van dwarslagen in het christendom. Vervolgens worden aan liturgie, sacramenten, ziekenzalving en avondmaal telkens zowel een Bijbels-theologisch als een historisch-theologisch opstel gewijd. In deze hoofdstukken biedt Ouweneel een scha …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?