Robert Menasse legt de EU over de knie

Het hoofdkwartier van de Europese Commissie in Brussel. Boeken
Het hoofdkwartier van de Europese Commissie in Brussel. | beeld ap / Sergi Reboredo
Bekijk dit artikel in de Digitale Editie
In de roman De Hoofdstad volg je een aantal ambtenaren die bij de Europese Unie werken. Robert Menasse (geb. 1954) is een formidabele Oostenrijkse schrijver van Joodse komaf die dankzij de vertalingen van zijn werk door Paul Beers ook in Nederland grote vermaardheid geniet. In zijn roman De Hoofdstad beschrijft hij de nationale kortzichtigheid van EU-landen. De in Menasses ogen lovenswaardige Europese Commissie (het dagelijks bestuur van de EU) is niet opgewassen tegen de Europese Raad, het geheel van de in de EU vertegenwoordigde regeringsleiders der nationale staten. Het lukt volgens Menasse maar niet om de nationale belangen af te schudden en werkelijk naar een gemeenschappelijk Europees belang te streven. Het project Europa dat na 1945 zo serieus begon, staat volgens Menasse op de rand van het faillissement.

Menasses grote essay De Europese koerier is een warm pleidooi voor meer waardering voor de verworvenheden van de Europese Unie. Tegelijkertijd spaart Menasse de EU niet met zijn kritiek. Die richt zich tegen het gefixeerd zijn op het nationale belang van de in de EU verenigde staten.

Dit harde oordeel over de nationale kortzichtigheid van de EU-landen komt massief terug in de aan het reilen en zeilen binnen de kantoren van de EU gewijde roman De Hoofdstad.

De Hoofdstad is een zogeheten veelheidsroman. In afgeronde hoofdstukken volgt de verteller een aantal Europeanen die als ambtenaren bij …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?