Recensie: D. Grutter - Ester. Een boek vol van de naam van God

Boeken
Bekijk dit artikel in de Digitale Editie
Ester. Een boek vol van de naam van God

D. Grutter. Uitg. Vuurbaak, Barneveld, 2015. 108 blz. € 10,90

De ondertitel van dit Bijbel­studieboek verwijst naar de afwezigheid van de naam van God in het Bijbelboek Ester. Het ware volgens Luther daarom beter geweest dat het boek niet in de Bijbel zou zijn opgenomen. De auteur is het daarmee oneens en verwijst daarvoor naar de lijst met canonieke Bijbelboeken in de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Hij kiest zelfs voor een ‘heils­historische exegese’: ‘[God] leidt de geschiedenis zo dat het grote heil zal komen in de wer …
Dit is 49% van het artikel.
Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?