Promovendus: Naoorlogse democratie was geen succesverhaal

Pepijn Corduwener Boeken
Pepijn Corduwener | beeld vu
Bekijk dit artikel in de Digitale Editie

In Nederland en in heel Europa staat het functioneren van de democratie ter discussie. Vooral bij rechtse populistische partijen heerst onvrede, ze dagen de democratische orde uit. Dat gebeurt ook door burgerbewegingen als G500, de jongerenbeweging van Sywert van Lienden. De kritiek richt zich op de afstand tussen kiezer en gekozenen en op het functioneren van parlement en de politieke partijen, de belangrijkste bestanddelen van de democratische orde zoals wij die nu kennen.

De Utrechtse historicus Pepijn Corduwener (29) onderzocht het ontstaan van het politieke bestel waar nu zo veel kritiek op is. Hij deed een opmerkelijke ontdekking: de geschiedenis van de democratie in West-Europa na 1945 is geen succesverhaal, maar een voortdurende strijd tussen partijen en bewegingen met uiteenlopende en tegenstrijdige opvattingen over democratie. De huidige kritiek op de democratie heeft diepe wortels.

Het heersende beeld is: voor de oorlog functioneerden democratieën slecht en gingen ze ten onder, zoals in Duitsland, na de oorlog groeide en bloeide de democratie.

&lsq …
Dit is 9% van het artikel.
Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?