Politieke filosofie: religie en democratie kunnen van elkaar leren

De relatie tussen democratie en religie is in de 21ste eeuw problematisch geworden.

Dat was al het geval vanwege de doorwerking van processen als ontkerkelijking en secularisatie en, specifiek in Nederland, de ontzuiling. De relatie werd nog problematischer door de opkomst van moslimfundamentalisme en verschillende terreuracties, die uit naam van dat type geloof werden uitgevoerd. Liberale filosofen, in de traditie van John Rawls, zien religie als bedreigend voor de democratie. Zij vinden de gedachte van een autoriteit buiten de mens strijdig met de rede (Verlichting). Daar tegenover staat de revisionistische school die meent dat religie en democratie van elkaar kunnen …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?