Ouweneel over verzoening: drie spannende punten

Met kennelijk genoegen schrijft Willem Ouweneel voort aan zijn interessante project, een evangelische-dogmatische reeks. Het vijfde deel heeft als motto een uitspraak van Frederick W. Grant uit 1888: 'de leer van de verzoening is dus het centrum en hart van de goddelijke waarheid. Ketterij hier zal fataal zijn voor de aard van alles wat wij als waarheid beschouwen.'

De auteur geeft zich dan ook veel moeite om tussen verschillende gevaarlijke klippen door te koersen. Over het algemeen lukt hem dat goed, maar hier en daar heb ik toch vragen bij de uitgezette koers. De kern van de klassieke christelijke verzoeningsleer - in al zijn nuanceringen en aspecten - handhaaft Ouweneel met overtuiging. Het gaat om het heil van God en het zoenoffer van God. God schenkt het en Hij is er het uiteindelijke voorwerp en doel van. Wanneer we theocentrisch denken, verstaan we het evangelie niet alleen vanuit de behoeften van de zondaar, maar ook vanuit de eigenschappe …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?