Non-fictie: Vergeet wat je weet en lees toch Ateek

Vergeet even dat Naim Ateek sterk eenzijdig een Palestijnse visie op het conflict met Israël ten beste geeft. Bedwing even je ergernis, bijvoorbeeld als de auteur suggereert dat Israël de muur langs de westelijke oever van de Jordaan niet bouwde om veiligheidsreden, maar vooral om beslag te leggen op nog meer Palestijns land. En negeer tenslotte ook even je eventuele huiver voor het spreken over bevrijdingstheologie.

Waarom dat allemaal? Omdat het jammer zou zijn wanneer het boek van de anglicaanse priester en directeur van het oecumenisch centrum Sabeel in Jeruzalem geen serieuze aandacht zou krijgen. Ateek, die vol overtuiging kiest voor de weg van geweldloosheid en lijdend dienaar, heeft misschien dan wel een politiek, maar toch vooral een theologisch boek geschreven. En hij heeft bepaald wel iets te zeggen. landbelofte Zo heeft hij er begrip voor dat orthodoxe Joden hun visie op de landkwestie vanuit het Oude Testament verdedigen, maar vindt hij het volstrekt onjuist dat christen-zionis …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?