Non-fictie: Steeds minder gedeelde waarden

De Nederlandse natie is aan het veranderen. Daarover zijn alle twintig geïnterviewde prominenten uit dit nieuwe boek het wel zo ongeveer eens.

Vanouds werkten koopman en dominee behoorlijk samen, wat volgens de samenstellers van de bundel wil zeggen dat men elkaar al polderend steeds wel vond in christelijk-humanistische waarden als ijver, oprechtheid, pragmatisme en gelijkheid. Maar is dat nog steeds zo in de 21e eeuw, nu met crises geconfronteerde politieke leiders ingrijpende besluiten moeten nemen? Qua achtergrond is de variatie onder hen die aan het woord komen groot: oud-vakbondsvoorzitter Agnes Jongerius en Piet Moerland van der Rabobank, managementdenker Ben Tiggelaar en rechtsfilosoof Andreas Kinneging, hoofdredacteur …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?