Non-fictie: Jan Marijnissen in de rol van journalist

Om Tribune, het partijblad van de SP, wat meer gezicht te geven nam partijvoorzitter Jan Marijnissen zelf de pen ter hand.

Lange vraaggesprekken, veelal met wetenschappers, werden door hem zorgvuldig geredigeerd en tot goed leesbare verhalen gemaakt. Marijnissen gebruikt voor zijn interviews de vraag- en antwoordvorm. Nu zeventien interviews zijn gebundeld en uitgegeven zijn ze, door de gekozen opzet en de nieuwsgierige aard van de politicus, nog steeds leesbaar. Helaas heeft de schrijver geluisterd naar het advies van de uitgever om de interviews, die over een periode van drie jaar zijn verschenen, ongedateerd te publiceren in dit boek. Politici worden geacht antwoorden te geven. Om zinnige antwoorden te …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?