Non-fictie: Economie in dienst van nationale trots

Ook al is er een economische crisis, toch staat het geloof in de vrije markt niet ter discussie. We maken ons alleen druk om de uitwassen.

Vanuit de geschiedenis zet Olivier Boehme bij dit neoliberalisme een diepgravende kritische kanttekening, kernachtig samengevat in de sterke titel van zijn boek De welvaart & trots van naties. Mensen en volken hebben niet alleen behoefte aan welvaart, maar ook aan nationale trots. Boehme spreekt van economisch nationalisme. Een nationale visie domineert en de economie wordt daaraan ondergeschikt gemaakt. In Engeland, dat voorop liep in de industriële revolutie, ontwikkelde zich de theorie van Adam Smith en van de vrijhandel: daardoor kon het land zijn producten makkelijker afzetten. …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?