Meereizen met Jozef en Maria

Boeken

Kaartjes, overzichtjes, schilderijen, kunstwerken waarom blijven bijbelatlassen toch zo boeiend? Biblica maakt staren naar landkaartjes nu wel érg betaalbaar.

Honderden kilometers moet het kind Jezus met Maria en Jozef hebben gemaakt in zijn eerste jaren zeker als je de geboorteverhalen van beide evangeliën Matteüs en Lukas bij elkaar optelt. Met de bijbelatlas Biblica, onder redactie van de Amerikaanse oudtestamenticus Barry Beitzler, kun je die gangen prachtig nagaan (zie het kaartje hiernaast), maar je kunt ook zien van welke gebieden Herodes Antipas nu precies de heerser was, waar de Hof van Eden gelegen zou hebben en hoe Paulus rondzwierf door Klein-Azië. Je begrijpt de Bijbel beter als je iets van de context van de verhalen voor je ziet. …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?