Kort: Putters en Puttenaren

Boeken
Bekijk dit artikel in de Digitale Editie
Putters en Puttenaren. Een geschiede­nis van Putten in ­levensverhalen

Bert Paasman e.a. (red.). Uitg. Spitwerk, Amersfoort 2016. 316 blz. € 19,50

Men hoeft niet uit Putten te komen om dit boek tot het einde uit te lezen. Het bevat 43 levensverhalen van mensen die in Putten hebben gewoond, er soms zelfs geboren en gestorven zijn, en die iets voor de Puttense gemeenschap betekend hebben, van boerenleider Wien van den Brink tot dichteres Nel Veerman. De meeste van deze levensverhalen zijn mooi geschreven, soms zijn ze ontroerend, zoals het prachtige portret van ds. H.G. Abma, dominee te …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?