Kort: Jan Hoek. Theoloog tussen preekstoel en leerstoel

Boeken
Bekijk dit artikel in de Digitale Editie
Jan Hoek. Theoloog tussen preekstoel en leerstoel

Matthijs van Campen en Piet Vergunst (red.). Uitg. Boekencentrum, Zoetermeer 2015. 176 blz. € 24,90

Op 6 oktober jl. hield Jan Hoek zijn afscheidsoratie als hoogleraar Gereformeerde spiritualiteit aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) in Groningen. Deze leerstoel wordt onderhouden door de Gereformeerde Bond. Vanwege het bereiken van de 65-jarige leeftijd ging Hoek met emeritaat. Daarom stopte hij ook met zijn lectoraat aan de Christelijke Hogeschool Ede waar hij systematische theologie doceerde. Deze bundel verschijnt ter …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?