Kort: J.H. Gunning Jr. Verzameld Werk. Deel 3 (1856-1893)

Boeken
Bekijk dit artikel in de Digitale Editie
J.H. Gunning Jr. Verzameld Werk. Deel 3 (1856-1893). Over denkers en dichters

Leo Mietus. Uitg. Boekencentrum, Zoetermeer 2015. 656 blz. € 59,90

Theoloog en predikant J.H. Gunning Jr. (1829-1905) was een van de voormannen van de zogenaamde ‘ethische theologie’. Binnen de Nederlands Hervormde Kerk was dit een voorname 19e-eeuwse beweging. Men zocht het midden tussen de ‘modernen’, die volgens hen de rede te veel volgden, en orthodoxen, waar de rede juist schitterde door afwezigheid. De Stichting Heruitgave Oudere Ethische Theologie voltooit met deze vuistdikke uitgave het drieluik met r …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?