Kort: Een nieuwe wereld

Boeken
Bekijk dit artikel in de Digitale Editie
Een nieuwe wereld. Denkers uit de Nederlanden over politiek en maatschappij (1500-1700)

Erik de Bom (red.). Uitg. Klement, Zoetermeer 2015. 333 blz. € 22,50

In 1581 zegden de noordelijke Nederlanden hun eed van trouw aan Filips II op, zeven jaar later stichtten zij de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Het afzweren van een vorst en het stichten van een republiek waren bijzonder en vroegen om uitleg en rechtvaardiging. Pamflettisten lieten hun gedachten gaan over het recht van opstand, de verhouding tussen kerk en staat, en het belang van vrijheid, met een beroep op grote denk …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?