Kort: Biografie van C.A. Lingbeek

Boeken
Bekijk dit artikel in de Digitale Editie
Om het behoud van protestants Nederland. Biografie van C.A. Lingbeek, dominee en politicus

Henk Tijssen. Uitg. Kok, Kampen 2016. 320 blz. € 24,99

Casper Andries Lingbeek (1867-1939) zat voor de Hervormd-Gereformeerde Staatspartij (HGS) van 1925 tot 1937, met uitzondering van één jaar, in de Tweede Kamer. Tot 1933 was hij bovendien actief als predikant. Als lid van de eenmansfractie keerde hij zich in felle bewoordingen tegen rooms-

katholieken. Ook de ‘scheurmakers’ onder leiding van Abraham Kuyper kregen van hem onder uit de zak. Zijn standpunten konden met name rekenen op goedkeuri …
Dit is 48% van het artikel.
Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?