Kornelis Heiko Miskotte is van zijn oorsprong weggegroeid

Kornelis Heiko Miskotte Boeken
Kornelis Heiko Miskotte | beeld anp
Bekijk dit artikel in de Digitale Editie
In de eerste winter van de Tweede Wereldoorlog kwamen in Amsterdam vele huiskringen bij elkaar van kerkelijken en niet-kerkelijken om te spreken over de Bijbel en zijn betekenis in de hachelijke tijd die was aangebroken. Er was een groeiende behoefte aan geestelijke voeding en leiding.

Kornelis Heiko Miskotte, sinds 1938 predikant in Amsterdam, eerst in de Jordaan en later met de opdracht de zorg voor intellectuelen en kunstenaars, schreef voor de leidinggevenden van de huiskringen een Bijbelcursus, het Bijbels ABC. Het cursuskarakter blijkt meteen uit de opzet van het boek: puntsgewijs worden de kernwoorden uit de Bijbel gespeld en toegepast. Het is geen doorlopend betoog, eerder een bundel aantekeningen en gedachten.

Zelf schreef Miskotte erover dat hij wel wilde dat het een gedegen en doorwrocht werk zou worden, maar daarvoor was geen tijd. De oorlog en de nood van de m …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?