Kerkgeschiedenis: Piëtisten waren ook al goed in netwerken

Netwerken spelen op alle terreinen een belangrijke rol. Ook in kerk en theologie. Dat is geen nieuws en Jan van de Kamp laat zien dat er ook niets nieuws is onder de zon.

Hij deed onderzoek naar Duitse vertalingen van gereformeerde stichtelijke lectuur tussen 1667-1697 en de rol van netwerken. Zijn Duitstalige dissertatie over dit onderwerp verscheen in 2011 en in 2012 kwam een Nederlandse populair wetenschappelijke versie op de markt. Zijn hoofdvraag is een spannende vraag: wat was de rol van netwerken bij de Duitse vertalingen van Engelse en Nederlandse gereformeerde stichtelijke geschriften? Hij werkt die uit in deelvragen door te kijken naar de vertalers, naar de boeken die werden vertaald, in opdracht van wie en voor wie. Het is een behoorlijk gede …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?