Kerkgeschiedenis: Het zootje van Geelkerken

Boeken

Kerkhistoricus Maarten Aalders schreef een aantal opstellen over de Gereformeerde Kerken in Hersteld Verband, het kerkverband van dr. J.G. Geelkerken uit de jaren dertig. Van het rooskleurige beeld van het HV blijft weinig over.

Van weinig kerkgenootschappen bestaat zon gunstig maar vertekend beeld als van het Hersteld Verband, de gangbare naam voor een afsplitsing van de Gereformeerde Kerken onder leiding van dr. J.G. Geelkerken in 1926. De aanleiding van die afsplitsing was het conflict over de vraag of de slang in het paradijs zintuiglijk waarneembaar had gesproken. Geelkerken en zijn geestverwanten vonden van niet en werden in 1926 door de gereformeerde synode van Assen veroordeeld. Dat is een belangrijke reden waarom het Hersteld Verband of HV er zo goed op staat bij het nageslacht. overvloed Het v …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?