Kerkgeschiedenis: Het Réveil in de geschiedenisboeken

De voorkant van Opwekking van de natie laat een negentiende-eeuwse foto zien van een Amsterdamse Réveilfamilie en de bekende plaat van de brede en de smalle weg.

Door deze plaatjes word je meteen in de religieuze sfeer van het Réveil gebracht. Daarin speelden families en vriendenverbanden een belangrijke rol. Het geestelijk klimaat was piëtistisch te noemen met een praktische instelling voor hulp aan de armen en ellendigen op allerlei gebied. Dit boek verschijnt eigenlijk een paar jaar te laat. In 2010 bestond de Stichting Réveil-Archief tachtig jaar. Ter gelegenheid daarvan wilde men een overzicht geven van de stand van zaken van het Réveilonderzoek en de rol van het Archief daarbij. Het duurde wat langer, maar nu ligt er inderdaad een grondig …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?