Het vers: Geen dichter en profeet

Boeken
Bekijk dit artikel in de Digitale Editie

Vertaling: S. Pinkhof

Mijn ziel buigt neder tot in ’t stof

Onder den last van uw liefde!

Ach, waarom moest ik worden

Tot luid gerucht in Uw rijen?

Waarom belegert gij mijn huis?

Wat heb ik misdaan? Of wat is mijn kracht?

Geen dichter en geen profeet:

Een houthakker ben ik!

Houthakker, man van de bijl,

Die eenvoudig mijn werk verricht!

Als daalt de dag, is mijn hand vermoeid,

En stomp geworden rust mijn bijl!

Een dagloner ben ik voor korte dag,

Werkman die trok naar uw gebied.

Ik heb nu geen tijd voor woorden,

En voor niemand van u is ’t een jubeldag!

Hoe kunnen wij heffen het hoofd …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?