Het verhaal van Oranje

|beeld novum Boeken
|beeld novum

Het verhaal van Oranje gaat over de ontstaansgeschiedenis van Nederland en alles wat daarbij hoort. Jammer genoeg is het aan slijtage onderhevig en moet het nodig worden opgepoetst, vindt historicus Coos Huijsen. Liefde voor vorstenhuis en republikeinse gezindheid komen samen in een nieuwe nationale feestdag: 24 april

De belangstelling van Coos Huijsen (1939) voor de cultuurhistorische context van de democratie, in het bijzonder waar het de sociale cohesie aangaat, leidde tot publicaties over de betekenis van Oranje in de Nederlandse samenleving: De Oranjemythe; een postmodern fenomeen (2001) en Beatrix. De kroon op de republiek (2005), ter gelegenheid het zilveren regeringsjubileum van de koningin. Dit was de aanleiding voor een onderzoek naar de betekenis van Oranje voor het Nederlandse natiebesef dat Huijsen in april dit jaar afrondde met zijn proefschrift Nederland en het verhaal van oranje. W …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?