Het grondwater onder de bijbeltekst

Het gaat de schrijvers van Theologie van het Nieuwe Testament om de verlossing van mensen door God in Jezus Christus. Boeken
Het gaat de schrijvers van Theologie van het Nieuwe Testament om de verlossing van mensen door God in Jezus Christus. | beeld istock
Bekijk dit artikel in de Digitale Editie
Het is geen geringe opgave om een samenhangend boek over de theologie van het Nieuwe Testament te schrijven met meerdere en diverse auteurs uit verschillende landen. Toch is dat gebeurd in het boek met de simpele titel Theologie van het Nieuwe Testament.

‘What you see (read) is what you get’, je krijgt in dit boek daadwerkelijk bijbelse theologie van het Nieuwe Testament. Die theologie wordt opgebouwd aan de hand van twintig thema’s die allemaal iets laten zien van de ­heilshistorie. Met heilshistorie wordt bedoeld dat de Bijbel laat zien hoe Gods heil voor mensen een doorlopende en onomkeerbare lijn vormt in de geschiedenis: van schepping naar zondeval, naar verlossing, voleinding en herschepping.

Deze benadering is een keuze van formaat. Het betreft hier een bijbelse theologie die ervan uitgaat dat God zich openbaart in de geschie­denis. W …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?