Herverteld vanuit velerlei optiek

De titel en het omslag van het hier besproken boek zouden iemand gemakkelijk op het verkeerde been kunnen zetten. We zien een mooie afbeelding naar Gustave Doré van het moment waarop het kindje Mozes wordt gevonden door de dochter van de farao. Je denkt dan even dat de Kamper emeritus-hoogleraar Oude Testament Houtman zich heeft gewaagd aan een hervertelling van de Bijbelse geschiedenis en dat zijn boek is bedoeld als voorleesboek voor kinderen. Wie vervolgens doorbladert, ziet al gauw dat het om iets heel anders gaat. Boeken
De titel en het omslag van het hier besproken boek zouden iemand gemakkelijk op het verkeerde been kunnen zetten. We zien een mooie afbeelding naar Gustave Doré van het moment waarop het kindje Mozes wordt gevonden door de dochter van de farao. Je denkt dan even dat de Kamper emeritus-hoogleraar Oude Testament Houtman zich heeft gewaagd aan een hervertelling van de Bijbelse geschiedenis en dat zijn boek is bedoeld als voorleesboek voor kinderen. Wie vervolgens doorbladert, ziet al gauw dat het om iets heel anders gaat.

De titel en het omslag van het hier besproken boek zouden iemand gemakkelijk op het verkeerde been kunnen zetten. We zien een mooie afbeelding naar Gustave Doré van het moment waarop het kindje Mozes wordt gevonden door de dochter van de farao.

Je denkt dan even dat de Kamper emeritus-hoogleraar Oude Testament Houtman zich heeft gewaagd aan een hervertelling van de Bijbelse geschiedenis en dat zijn boek is bedoeld als voorleesboek voor kinderen. Wie vervolgens doorbladert, ziet al gauw dat het om iets heel anders gaat. De auteur geeft zelf in het Woord vooraf aan dat het hem er om te doen is een tot dusver niet of slechts ten dele op kundige wijze geëxploreerd terrein van de Nederlandse stichtelijke en godsdienstige literatuur te ontsluiten. Daartoe schetst hij een zo volledig mogelijk beeld van wat er vanaf 1770 tot aan het b …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?