Gods wil voorspellen past een christen niet

Zoeken naar Gods wil is heidens of op z’n best achterhaald oudtestamentisch, vindt de Amerikaanse theoloog Bruce Waltke. Boeken
Zoeken naar Gods wil is heidens of op z’n best achterhaald oudtestamentisch, vindt de Amerikaanse theoloog Bruce Waltke. | beeld ap / Kirsty Wigglesworth
Bekijk dit artikel in de Digitale Editie
‘Heb God lief en doe wat je wilt’, zei kerkvader Augustinus vele eeuwen geleden. De Amerikaanse theoloog Bruce Waltke sluit zich daarbij aan. Zijn boodschap is: je hoeft Gods wil niet te weten, als je je maar door Hem laat leiden.

Finding the will of God van Bruce Waltke is een toegankelijk geschreven boek, waarin de wijsheid van de auteur – aan het einde van zijn loopbaan – duidelijk doorklinkt. De vraag in de ondertitel (‘een heidense notie?’) is een retorische. Voor Waltke is het willen voorspellen van Gods wil vreemd aan het christendom.

Gods wil, wat is dat? Volgens Waltke kan het slaan op zijn heerschappij, plan, wensen en verlangens, voorzienigheid en zijn specifieke wensen in ingewikkelde situaties. Vooral om dat laatste is het Waltke te doen. Zoeken naar Gods wil is dan heidens of op z’n best achterhaald oudte …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?