Geloof: Zendelingen en Papoeas: de omkering

Gekleurd en onvoltooid. Met die woorden erkent Gerrit de Graaf, aan het slot van zijn proefschrift over de culturele interactie tussen vrijgemaakt-gereformeerde zendelingen en Papuas van Boven Digoel, een gemis in zijn studie.

De mening van zendelingen wordt namelijk voluit gehoord, maar de stem van Papuas wordt grotendeels indirect vernomen via observaties van westerse zendelingen. Wat betekent deze ontboezeming voor de bruikbaarheid van dit boek, dat vooral tot discussie over kerk en zending op Papua wil uitnodigen? Diverse crises in de relatie van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) en de GGRI-P (uit de vrijgemaakte zending ontstane kerk) leidden tot de behoefte aan een historische analyse van de zending op Papua. Het proefschrift van De Graaf wil daarin voorzien. In bijna zeshonderd bladzijden analyseer …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?