Geloof: Wie is de echte Paulus?

Boeken

Er verschijnen veel boeken over Paulus. Nu eentje van filosoof Charles Vergeer. Met veel aandacht voor de historie, en weinig waardering voor de theologie.

Paulus is in. Er verschijnen allerlei studies over hem. De een gaat vooral in op de theologie, de ander meer op de historie en weer een ander geeft een nieuwe vertaling van zijn teksten. Geen wonder, de man brengt ons terug bij de wortels van het christendom. Hij is de apostel van het eerste uur. Toen men alweer vijftig jaar geleden aan nieuwtestamenticus prof. dr. W.C. van Unnik vroeg wat er onderzocht moest worden in de komende tijd, antwoordde hij kortweg: het begin van het christendom. Terug naar de bronnen. Charles Vergeer is iemand die terug wil naar de bronnen. Hij is van huis ui …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?