Geloof: Wat betekent de staat Israël theologisch?

Buigen voor het gezag van de Bijbel vormt geen garantie voor overeenstemming. Dat blijkt wel wanneer het gaat om de vraag welk profetisch licht de Schrift werpt op de Joden en de staat Israël.

Christenen komen vaak tot verschillende uitleg. Onder redactie van Jan Hoek benaderen acht auteurs Israël en de kerk vanuit verschillende gezichtshoek. Het geheel vormt zon boeiend geheel dat het in deze korte bespreking eigenlijk niet te vatten is. M.J. Paul, C.C. Stafleu, A.J. van den Herik en C.J. Overeem gaan in op wat respectievelijk Jesaja, Jeremia, Ezechiël en Zacharia over Israël profeteren. Paul merkt op dat de profetische beloften niet louter vergeestelijkt en zo losgemaakt mogen worden van het volk Israël en een aardse en concrete realisatie. Stafleu benadrukt dat het nieuwe …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?