Geloof: Verbonden, maar met wie precies?

De verhouding tussen kerk en Israël levert verhitte discussies op. In het gisteren gepresenteerde Meervoudig verbonden spreken academici zich uit. Henk de Jong valt op dat van onderlinge verbondenheid tussen de theologen niet veel te merken valt.

In de afgelopen jaren zijn er over de Israël-problematiek twee geschriften verschenen die sterk de aandacht hebben getrokken. Het eerste is het zogenaamde Kairos-document Het Uur der Waarheid van Palestijns-christelijke zijde (2010), en het tweede, in reactie daarop, het manifest Onopgeefbaar Verbonden, uit de rechterhoek van de PKN (2011). Beide geschriften beroepen zich op Israëls profeten. Het ene legt de vinger bij de schreeuw om recht die bij die Godsmannen tegen Israël opklinkt, het andere vraagt aandacht voor het toekomstvisioen dat die profeten voor Israël uittekenen. De felheid …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?