Geloof: Tips voor invulling kerkdienst

Waar zal ik zondag over preken? piekert een predikant. Elders staat in het kerkblad: Volgende week is het zondag Laetare.

Beide uitersten komen voor in de gereformeerde traditie. Harrie de Hullu is predikant in de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt), waar momenteel beide naast elkaar voorkomen. Hij heeft een boekje geschreven dat de gereformeerde eredienst wil doen opschuiven van het eerste naar het tweede, naar de toepassing van het liturgisch jaar. In een liturgische jaarorde krijgt elke zondag van het jaar een eigen thema. Daarbij behoort een rooster van Schriftlezingen, meer dan een per dienst, bijvoorbeeld een uit het Oude Testament, een uit de evangeliën en een uit de brieven. De Hullu schrijft vlot e …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?