Geloof: Te kort door de bocht

Mag je echtscheiden? Soms. Mag je echtbreken? Nooit! Ziedaar in twee zinnen de boodschap van het boekje van J.A. van Delden: Mag je echt niet scheiden? Hierin wil hij duidelijk maken dat God, door echtscheiden toe te staan, recht doet aan de gebrokenheid van het bestaan.

Van Delden gaat na wat de Schrift zegt over echtbreuk en echtscheiding. Daarbij valt hem op dat God heldere en praktische richtlijnen geeft, die getuigen van wijsheid en inzicht in onze onvolkomenheden. Hij wil ermee bereiken dat het leed van mensen die met een breuk in het huwelijk te maken hebben niet onnodig vergroot wordt. Hij komt tot de conclusie dat in een aantal gevallen (ook als er geen sprake is van overspel) echtscheiding toegestaan is. lastig Het is lastig dit boekje te bespreken. Dat heeft vooral te maken met de kortheid ervan. Het telt minder dan tachtig bladzijden, waa …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?