Geloof: Spiritualiteit: een opvallende tulp

Gereformeerde spiritualiteit wordt door dr. J. Hoek vergeleken met een tulp. De gereformeerde tulp bloeit als een bijzondere en opvallende bloem op een veelkleurig veld, aldus Hoek.

Geworteld in het Woord, met het geloof als stengel en het door de Geest vernieuwde leven als kelk. Heel bewust kiest de bijzonder hoogleraar namens de Gereformeerde Bond voor het beeld van de tulp. Niet een roos of anemoon, maar de tulp staat symbool voor de gereformeerde spiritualiteit die hij beschrijft in dit deel uit de Artios-reeks. Met de afkorting TULIP worden in de Angelsaksische wereld de vijf kernpunten van het calvinisme samengevat: total depravity (totale verdorvenheid), unconditional election (onvoorwaardelijke verkiezing), limited atonement (beperkte verzoening), irresist …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?