Geloof: Soms kan men beter zwijgen

Soms kan men beter zwijgen. |beeld AP Boeken
Soms kan men beter zwijgen. |beeld AP

Kroesbergens poging om uitspraken van christenen over hun geloof serieus te nemen kan na de zoveelste foute interpunctie, duistere syntaxis, innerlijke tegenstrijdigheid, tautologie en gebrekkige begripsbepaling in zijn dissertatie zelf niet meer serieus worden genomen.

Bij de eerste lezing trof deze recensent 98 fouten aan van uiteenlopende aard. Slaat men een willekeurige pagina ten tweeden male op (mij viel blz. 71 toe), dan treft men er nog wel twee aan, in noot 101 namelijk. Zo komt men gemakkelijk aan het ronde aantal van honderd fouten. Dat is jammer, voor de auteur en voor de gelovige. Het is namelijk een interessante kwestie die Hermen Kroesbergen onderzoekt. Een weduwnaar stelt: En toch ben ik niet alleen ik weet dat er altijd iemand bij mij is. Volgens Kroesbergen wil de gewone kerkganger met een dergelijke uitspraak geen feiten beschrijven …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?