Geloof: Seksualiteit in de eeuwigheid

Gods schepping en de gevallen mens (hoofdstuk 6, 7, 8)

De Christelijke dogmatiek van Gijsbert van den Brink en Kees van der Kooi is een zeer vlot geschreven inleiding in de gehele christelijke geloofsleer, vooral bedoeld als inleesboek voor beginnende theologiestudenten. Wie de hoofdstukken over schepping en zondeval leest, volgt zonder het te weten drie verschillende aanvliegroutes, die in de ontwikkeling van de systematische theologie vaak elkaars rivalen waren: vanuit de openbaring (in het boek: de scheppingsleer, opgebouwd vanuit de leer over de Drie-eenheid), vanuit een les uit de geschiedenis (in het boek: de mensvisie, benaderd vanui …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?