Geloof: Preken als een genadegave

Hoe kun je door middel van de prediking God ter sprake brengen in een gefragmenteerde, gebroken wereld? Dat is de vraagstelling die als een rode draad door dit boek loopt.

Het is niet meer dan een rode draad omdat het boek is samengesteld uit lezingen, antwoorden en papers die zijn gehouden en ingebracht op de negende internationale ontmoeting van Societas Homiletica. Dat is een wereldwijd gezelschap dat zich sinds 1986 bezighoudt met alles wat de prediking van het evangelie behelst. Dit wereldwijde karakter van deze essays blijkt ook uit de aard en de inhoud van de zeer diverse bijdragen. Het is opmerkelijk dat er intussen een sterk geloof en besef uit de artikelen straalt van Gods helende en reddende genade in een gebroken wereld. Dát de wereld gebroken …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?