Geloof / poëzie: Gedichten in de kerk: mooi maar hachelijk

Een boek met 222 gedichten bij alle lezingen van het driejaarlijkse leesrooster van (onder meer) de Protestantse Kerk moet gedichten bieden voor in de eredienst.

Kerkdiensten worden steeds voller, hoor je voorgangers klagen. Een kindmoment. De aankondiging van de collecte door een diaken. Een filmpje. Een getuigenis van iemand die bijvoorbeeld in een ver land mensen heeft geholpen. Een luisterlied. Een muzikaal moment. Meer ruimte voor voorbeden. Stilte en stil gebed. En gedichten. Zeventien dichters maakten nieuwe gedichten bij de evangelielezingen uit het leesrooster van het kerkelijk jaar volgens het protestantse Dienstboek. Het rooster beslaat drie jaar en er staan lezingen in voor alle zondagen en kerkelijke feest- en gedenkdagen die niet o …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?