Geloof: Meer overeenstemming dan tegenstelling

|beeld wikimedia.com Boeken
|beeld wikimedia.com

Waarom hebben we vier evangelisten en niet één? Waarom heeft Jezus niet zelf zijn levensverhaal en boodschap opgeschreven? Dit soort vragen gaan al lang mee, bijna net zo lang als de gemeente van Jezus Christus bestaat.

Dat heeft zijn oorzaak in het feit dat in de vier evangeliën duidelijke verschillen zitten, om niet te zeggen tegenstrijdigheden. En die vormen een bron van conflicten, tussen christenen onderling en tussen gelovigen en ongelovigen. Augustinus vatte rond 400 het plan op een boek te schrijven over deze kwestie. Het resultaat verschijnt nu voor het eerst volledig in een Nederlandse vertaling. Augustinus schreef dit omdat de kerk van de vierde en vijfde eeuw in een kwetsbare fase zat. Aan de ene kant bloeide zij op, omdat er nu vrijheid van geloof, zelfs bevordering van het christelijk gel …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?